Ogłoszenia i przetargi BOS Bydgoszcz

11. Dostawa środków czystości. - dodano 18.11.2020r.
Załączniki:
zapytanie ofertowe.pdf
formularz_oferty.pdf
wzor_ dostawa_srodkow_czystosci.pdf
RODO.pdf

10. Dzierżawa lokali użytkowych położonych w budynku Torbyd w Bydgoszczy z przeznaczeniem na  działalność gastronomiczną  -dodano 18.11.2020r.
Załączniki:
oglosznie_torbyd_2021.pdf
zalacznik_nr 1_ schemat_restauracja_torbyd.jpg
zalacznik_nr 2_bufet.pdf
Zalacznik_ nr_3_wyposazenie_restauracji.pdf
zalacznik_nr_4_ wzor_formularza_oferty (1).doc
zalacznik_nr_5_wzor_umowy_torbyd_2021.pdf
zalacznik nr 6_klauzula informacyjna RODO _TORBYD_2.pdf

9. Dzierżawa lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku Przystani Bydgoszcz przy ul. Tamka 2 - dodano 18.11.2020r.
Załączniki:
ogloszenie_restauracja_przystan.pdf
zal_1_opis lokalu.pdf
zal_2_wzor_umowy.pdf
zal_3_formularz_oferty.pdf
zal_4_RODO.pdf

8. Dzierżawa lokalu użytkowego położonego w budynku Kompleksu Sportowego Astoria w Bydgoszczy z przeznaczeniem na działalność handlową.  - dodano 12.11.2020r.
Załączniki:
zal_nr_2_wzor_umowy_zmiana _17_11_2020.docx - dodano 17.11.2020r.
ogloszenie.pdf
zal_1_formularz_oferty.pdf
zal_2_wzor_umowy.pdf
zal_3_rzut_Sklep_ parter.pdf
zal_4_RODO.pdf

wynik_postepowania.pdf - dodano 20.11.2020r.

7. Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie obiektu Basenu Astoria - dodano 23.09.2020r.
Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf,
SIWZ_utrzymanie_czystosci.doc,
zal_1_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zam_u_czystosc.DOC,
za_1a_do_OPZ_Wykaz_pomieszczen.pdf,
zal_1b_do_OPZ_Wykaz_pomieszczen_rzuty_strefy.pdf,
zal_2_do_OPZ_PARAPETY.pdf,
zal_2_do_SIWZ_WZOR_UMOWY_utrzymanie_czystosci.docx,
zal_3_do_OPZ_warunki_konserwacji_stali_nierdzewnej.pdf,
zal_3_do_SIWZ_formualrz_oferty_utrzymanie_czystosci.doc,
zal_4_do_OPZ_Stolarka.pdf,
zal_4_do_SIWZ_wzor_oswiadczenia_warunki.doc,
zal_5_do_OPZ_Wys_sufit.pdf,
zal_5_do_SIWZ_RODO_utrzymanie_czystosci.doc,
zal_6_do_OPZ_Wys_sufit2.pdf,
zal_7_do_OPZ_Zew_fasady_szklane.pdf,
zal_8_do_OPZ_sauny.pdf,
zal_9_do_OPZ_posadzki.pdf,
zal_10_do_OPZ_niecki_stalowe.pdf,
zal_11_do_OPZ_Dozowniki.pdf

informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf - dodano 09.10.2020r.

informacja_z_otwarcia_ofert_oraz_wzor_oswiadczenia_grupa_kapitalowa.pdf - dodano 06.10.2020r.

Odpowiedzi:


ZMIANA_FORMULARZA_OFERTY.doc - dodano 30.09.2020r.
wyjasnienia_tresci_SIWZ_nr_3_i_ zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.doc - dodano 30.09.2020r.
sprzatanie_wyjasnienia_tresci_SIWZ_nr_2.doc - dodano 28.09.2020r.
wyjasnienia_tresci _SIWZ.pdf - dodano 28.09.2020r.

6. Kompleksowa obsługa techniczna obiektu Basenu Astoria
    położonego w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 23. - dodano 23.09.2020r.
Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf,
SIWZ_obsluga_techniczna.doc,
Zal_1_do_SIWZ_Opis przedmiotu zamowienia_obsluga_tech.DOC,
zal_1a_do_SIWZ_Wykaz_pomieszczen.pdf,
zal_1b_do_SIWZ_Wykaz_pomieszczen_rzuty.pdf,
zal_2_do_SIWZ_WZoR_UMOWY_obsluga_tech.docx,
zal_3_do_SIWZ_formularz_oferty_ obsluga_techniczna.doc,
zal_4_do_SIWZ_wzor_oswiadczenia_warunki.doc,
zal_5_do_SIWZ_RODO_obsluga_tech.doc

informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf - dodano 22.10.2020r.

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf - dodano 01.10.2020r.

Odpowiedzi:

wyjasnienia_tresci_siwz.pdf - dodano 28.09.2020r.

5. Obsługa krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego - dodano 23.09.2020r.
Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu_ratownictwo.pdf,
SIWZ_ratownictwo.doc,
zal_1_do_SIWZ _OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA.doc
zal_2_do_SIWZ_wzor_umowy_ratownictwo.docx
zal_3_do_SIWZ_formularz_oferty_ratownictwo.doc
zal_4_do_SIWZ_wzor_oswiadczenia_warunki.doc
zal_5_do_SIWZ_RODO_ratownictwo.doc

informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf

informacja_z_otwarcia ofert_oraz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf - dodano 06.10.2020r.

Odpowiedzi:

modyfikacja_siwz.doc - dodano 30.09.2020r.
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_nr_2_i_zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.doc - dodano 29.09.2020r.
wyjasnienia tresci SIWZ NR 1.pdf - dodano 28.09.2020r.

4. Dzierżawa kortów tenisowych połoźonych w Bydgoszczy przy ul. Gdań„skiej 163
Załą…czniki:
Formularz ofertyOgłoszenie KlauzulaWzór umowy.
Wybór oferty - dodano 18.03.2020r.

3. Kompleksowe ś›wiadczenie usług pralniczych
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniuSIWZZałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,Wzór umowy
Formularz ofertyKlauzula informacyjna RODO
Załącznik do oferty - oświadczenie - dodano 12.03.2020r.
informacja z otwarcia ofert i wzór oświadczenia o grupie kapitałowej - dodano 18.03.2020r.
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dodano 31.03.2020r.

2. Dzierźawa lokali uźytkowych  poł‚oźonych w budynku Torbyd w Bydgoszczy z przeznaczeniem na działalność‡ gastronomiczną.
Załą…czniki:
OgłoszenieZałącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załą…cznik 6
Rozstrzygnięcie

1.  Dzierawa lokali uźytkowych  połoźonych w budynku Torbyd w Bydgoszczy z przeznaczeniem na działalność‡ gastronomiczną.

Załą…czniki:
OgłoszenieZałącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6
Uniewaźnienie przetarguOpublikował: BOS BYDGOSZCZ
Publikacja dnia: 20.11.2020, 17:44
Dokument oglądany razy: 116
Podpisał: Gracjan Topczewski
Dokument z dnia: 23.09.2020